Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς