Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 25, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς