Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 26, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς