Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 28, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς