Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 30, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς