Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 6, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς