Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 7, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς