Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς