Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 1, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς