Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 11, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς