Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 12, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς