Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 13, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς