Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 15, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς