Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 17, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς