Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 18, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς