Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 19, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς