Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς