Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 20, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς