Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 21, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς