Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 22, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς