Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 25, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς