Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 26, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς