Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 29, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς