Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 30, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς