Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 31, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς