Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 4, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς