Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς