Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 9, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς