Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 1, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς