Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 4, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς