Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 6, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς