Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 7, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς