Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 8, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς