Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 12, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς