Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 18, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς