Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 5, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς