Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς