Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 8, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς