Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς