Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 10, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς