Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς