Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 18, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς