Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς