Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς