Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 20, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς