Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς