Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 3, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς