Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 4, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς