Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 6, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς