Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς